Over ons

In principe kan iedereen leren paardrijden en leren omgaan met paarden en pony’s. Paardrijden is geen krachtsport, hoewel vele spieren in het lichaam aan het werk worden gezet. Ook oude, jonge, lange, korte, bange, overmoedige, valide én invalide mensen kunnen paardrijden.

Met extra begeleiding en toepassingen zijn gehandicapten ook goed in staat om dat te leren. Fysiotherapeuten kennen grote waarde toe aan het paardrijden voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. De spieren worden soepeler, vele verschillende klachten kunnen worden verlicht door een regelmatige tocht te paard. Maar ook mensen met andere aandoeningen als autisme, angsten, ADHD/ADD, psychiatrische klachten, visueel gehandicapten, e.d., hebben baat bij paardrijden!

De ruiter wordt op een manier vervoerd waarbij hij/zij zelf een groot aandeel heeft. En dat maakt het rijden te paard een geweldige ervaring.

De Paarden

Op de Madurodam Manege staan paarden en pony’s die gedurende zes dagen in de week belangrijk werk doen. De paarden en pony’s zijn speciaal uitgezocht op hun karakter, gedrag en beweging. Dat wil niet zeggen dat deze paarden altijd braaf zijn, want een paard blijft een vluchtdier en ook de paarden en pony’s van de Madurodam Manege kunnen schrikken. Zonder deze bijzondere paarden en pony’s zou de Madurodam Manege niet kunnen! Daarom zorgen we ook goed voor ze door veel afwisselende werkzaamheden te bieden: sociaal contact (door ’s ochtends de paarden met elkaar in de bak te laten staan), fijne zomervakantie in de wei, longeren, ritten naar de duinen en het strand, etc.

Niet alle paarden kunnen bij ons blijven, maar om ze niet te vergeten hebben zij hun eigen podium. Klik hier om naar de oudgedienden te gaan.

Voorzieningen

De Stichting mag trots zijn op haar Madurodam Manege. De voorzieningen zijn zo gemaakt dat de ruiters veilig en respectvol op het paard kunnen stappen zonder dat er aan alle kanten aan ze “geplukt” hoeft te worden.

De Manegebak

Voorzieningen - Manege bak - Madurodam Manege

De manege bak heeft een goed verzorgde bodem die dagelijks wordt geëgd en waarvan de mest gedurende de dag geregeld wordt verwijderd. De safety walls zijn voorzien van manege letters welke allemaal zijn aangepast met aansprekende afbeeldingen voor de doelgroep die in deze manege rijdt.

Verhuur

De manege kan worden gehuurd voor diverse activiteiten. Of uw activiteit geschikt is en beschikbaar op de gewensten dagen en tijden kan worden besproken met de beheerder. Neem contact op met de beheerder via het contactformulier.

De Brug

We hebben een speciale brug waar de ruiters met hun rolstoel oprijden of op kunnen lopen, zodat ze vanuit die positie gemakkelijker op hun pony kunnen komen.

De Lift

Voorzieningen - de lift - Madurodam Manege

Een knap staaltje van techniek is een elektronische katrol, die de ruiters in een soort hangmat boven de rug van het paard brengt en vervolgens voorzichtig laat zakken zodat de ruiter heel zachtjes en beheerst op de rug van ‘hun’ paard landen.

De Kantine

De pas opgeknapte kantine met een mooie keuken welke alle benodigde apparatuur bevat is op te splitsen in twee delen. Het ene deel wordt dagelijks gebruikt door de vrijwilligers en ruiters om pauze te houden. Hier zijn ook twee toiletgroepen aanwezig voor de dames en de heren.

Het andere deel bevat een bar en een complete keuken, van alle gemakken voorzien, en een mooie bar.

Verhuur

De kantine is geschikt voor kleine groepen van 30 tot 40 personen en kleinschalige feestjes zonder harde muziek. De kantine wordt altijd verhuurd met een beheerder die opent, afsluit en de bar bedient. Voor meer informatie en planning kunt u contact met ons opnemen met ons via het contactformulier.

Geschiedenis

HOE BEGON HET NU ALLEMAAL…

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten is niet van vandaag of gisteren, eigenlijk veel meer van eergisteren. De Stichting bestaat al sinds 1965.
Het begon allemaal met mevrouw De Mol van Otterloo, al vanaf het prille begin bij de Stichting betrokken. Zijzelf was vóór 1965 als fysiotherapeute in Engeland werkzaam, waar zij in aanraking kwam met paardrijden voor gehandicapten. Eenmaal terug in Nederland en nog steeds werkzaam in de gehandicaptenzorg, was zij dan ook gemakkelijk enthousiast te krijgen voor het idee ook hier iets dergelijks op poten te zetten.

Het begin was bescheiden. Er was geen eigen accommodatie, geen ruimte, geen pony’s, maar wel veel gedrevenheid, ideeën en doorzettingsvermogen. Het begon allemaal met twee groepjes van zes leerlingen op de Haagse Manege Berestein, die een paar pony’s in gebruik gaf.
Ook de Koninklijke Stallen stonden heel positief tegenover het idee ‘paardrijden voor gehandicapten’ en boden hulp waar dat maar nodig was. Het enthousiasme groeide, net zoals het aantal aanmeldingen. Daarmee nam ook de behoefte aan een eigen locatie toe.

Redder in de nood was Stichting Miniatuurstad Madurodam, die in 1967 de manege schonk; de gemeente gaf vervolgens toestemming tot de bouw hiervan op een terrein in de Bosjes van Pex. Een terrein dat heel geschikt was, niet alleen door de prachtige ligging en de mogelijkheden volop gebruik te maken van de omliggende bosjes en het duingebied aan de overkant, maar ook omdat er al een kleinschalige manege op een gedeelte van het terrein gevestigd was, en dus tevens een aantal faciliteiten, zoals een buitenmanege, waarvan ook de Stichting gebruik kon maken.

De eerste eigen pony’s graasden op een stukje land in de nabijgelegen duinen en werden speciaal voor de lessen naar de manege gehaald.

Stagiaires

Op de Madurodam Manege zijn er het hele jaar door stagiaires te vinden van diverse opleidingen (zoals dierenverzorging, paardenhouderij, sociaal-pedagogisch werk, e.d.). Ook maatschappelijke stagiaires hebben een mogelijkheid om mee te draaien met het vak “therapeutisch paardrijden”.

Wil je stage bij ons lopen, stuur dan eerst even een mailtje via het contactformulier naar ons toe. Vermeld hierin welke opleiding je volgt, om welke stage het gaat, hoe lang de stage duurt, hoe oud je bent en een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Daarnaast vragen we je dan in één van de weken erna contact op te nemen met de manege voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Wij zijn een SBB-erkend leerbedrijf en hebben erkenning voor de volgende kwalificaties:

 • Bedrijfsleider paardensport en -houderij (4)
 • Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij (3)
 • Instructeur paardensport en -houderij (4) 
 • Dierenarts assistent paraveterinair (4) 
 • Vakexpert veehouderij (4) 
 • Vakbekwaam medewerker dierverzorging (3)  
 • Medewerker dierverzorging (2)  
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4)
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4)
 • Coördinator sport- en bewegingsagogie (4) 
 • Sport- en bewegingsleider (3)
 • Begeleider gehandicaptenzorg (3)
 • Begeleider specifieke doelgroepen (3)

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten (ANBI)

Algemeen

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten is opgericht op 7 april 1965 te Den Haag. De Stichting heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen van de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De stichting heeft een ANBI status en is bij de belastingdienst bekend onder RSIN nummer 0028-70-204.

Het doel van de stichting is:

Op 12 februari 2019 heeft er een statutaire wijziging plaats gevonden met als doel de statuten aan te passen naar de huidige tijd. De statuten dateerden nog uit 1965.

De SPG heeft als doel:

 1. het bevorderen van en het mogelijk maken van het paard- en ponyrijden door mensen met een beperking;
 2. het in stand houden van de Madurodam Manege ten einde ruiters in de gelegenheid te stellen daar – met name therapeutisch – te kunnen paardrijden;

en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De SPG heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

 1. het inzetten van goed opgeleid en deskundig, gediplomeerd personeel;
 2. de Madurodam manege zodanig in te richten en te onderhouden, dat deze veilig en geschikt
  is de doelgroepen te bedienen;
 3. vrijwilligers, al dan niet met een beperking, in te zetten hun bijdrage te leveren aan het in
  alle opzichten goed functioneren van de stichting;
 4. de richtlijnen en adviezen van de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten te volgen;
 5. bij het uitoefenen van de werkzaamheden van de stichting gezaghebbende richtlijnen op
  medisch, paramedisch, organisatorisch en hippisch gebied in acht te nemen;
 6. te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid en
  paardenwelzijn;
 7. een zodanig financieel beleid te voeren, dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd
  wordt;
 8. samen te werken met instellingen en organisaties zonder winstoogmerk met een
  gelijksoortig doel;
 9. het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, welke voor het doel van de stichting
  bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventuele winst kan uitsluitend aangewend worden ten
bate van het algemeen maatschappelijk belang.

Beleidsplan 2021 – 2025

Op basis van de evaluatie van de voorgaande periode en haar toekomstvisie heeft het bestuur voor de periode 2021 – 2025 een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan zijn 5 speerpunten benoemd en wel de volgende:

 1. Uitbreiding van de lessen voor mensen met een beperking;
 2. Het wegwerken van de wachtlijst;
 3. Professionalisering van de bedrijfsvoering;
 4. Werven van nieuwe doelgroepen;
 5. Het verder verbeteren welzijn van de paarden.

Deze speerpunten willen wij met invulling geven door de volgende activiteiten:

Ad a.
Door het vrijkomen van uren kunnen er meer lessen ingepland worden. De huidige situatie is dat de beschikbare tijd waarop de rijhal ‘vrij is’ niet optimaal gebruikt wordt voor de lessen. Doelstelling is om de rijhal optimaal in te zetten voor lessen voor onze doelgroep.

Ad b.
De wachtlijst moet z.s.m. worden ingekort door meer lessen te gaan geven en de lessen die nog niet vol zijn te vullen. Hierbij rekening houdend met de maximale belastbaarheid van onze paarden en pony’s. Doelstelling is om aan het eind van de beleidsperiode geen wachtlijst meer te hebben.

Ad c.
Door het op orde maken van de basiskwaliteit van onze dienstverlening, het opzetten van een heldere organisatiestructuur met duidelijke lijnen ten aanzien van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatie, het zoveel mogelijk automatiseren van het administratieve organisatie en het bijscholen van instructrices en vrijwilligers.

Ad d.
Om te zorgen voor continuïteit van de stichting is het belangrijk om nieuwe doelgroepen te werven naast de reeds bestaande doelgroep. Op de tijden dat de stichting geen lessen verzorgd voor haar doelgroep is de accommodatie, incl. de paarden, inzetbaar voor aanpalende activiteiten.

Doelstelling is om de accommodatie, incl. de paarden, zodanig in te zetten dat de aanpalende activiteiten een realistische financiële bijdrage leveren ten behoeve van de exploitatie.

Ad e.
Het welzijn van de paarden is voor ons zeer belangrijk. Zij zijn ons ‘kapitaal’ want als wij geen paarden hebben kunnen wij onze missie niet tot uitvoer brengen. Wij zorgen ervoor dat zij een optimale verzorging hebben, wij hebben veel aandacht voor het sociale welzijn van de paarden maar zeker ook de fysieke. Het fysieke welzijn doen wij o.a. door het monitoren van de werkbelasting van de paarden. Daarnaast blijven wij Wet- en regelgeving volgen zodat wij tijdig kunnen anticiperen op eventuele wetswijzigingen waar wij mee te maken kunnen krijgen.

Overzicht recente activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan uit het geven van paardrijles aan zowel volwassenen en kinderen met een beperking alsook aan valide volwassenen en kinderen. Daarnaast wordt de binnenbak op reguliere basis verhuurt aan derden waarbij het afhankelijk is van de activiteit of zij ook een of meerdere paarden huren. Deze activiteiten bestaan o.a. uit het coachen met paarden, het geven van privélessen aan ruiters, etc.

Inkomsten en Fondsenwerving

Om aan de doelstelling van de SPG te kunnen voldoen heeft de SPG financiële middelen nodig. De SPG verkrijgt deze middelen op verschillende manieren en wel de volgende:

 1. Lesgelden van ruiters;
 2. Bijdragen van personen en instellingen;
 3. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. Donaties van vermogensfondsen;
 5. Sponsorgelden;
 6. Subsidie gemeente Den Haag;
 7. Alle overige inkomsten.

Onder overige inkomsten worden o.a. de inkomsten uit verhuur van de binnenmanege aan derden gerekend.

Uitgaven

De uitgaven van de stichting bestaan uit de exploitatiekosten. Onder deze exploitatiekosten vallen onder andere de personele lasten, de onderhoudskosten van de paarden en de huisvestingskosten. Uiteraard zijn er ook grote onderhoudskosten waarbij dit is te splitsen in kleine, dagelijkse onderhoudskosten als wel groot onderhoud. Voor het groot onderhoud benoemen wij projecten zodat gelden verkregen van derden toegewezen kunnen worden aan het betreffende project en niet ingezet wordt voor de dagelijkse exploitatie.

Bestuurssamenstelling

NAAM FUNCTIE
De heer G.E. Wassenaar Voorzitter
De heer W. van der Marel Penningmeester
Mevrouw Y. Visser Secretaris
De heer J.W.M. Borgsteede Vicevoorzitter
D.J. Bergkotte Lid
G.C. Penders Lid
G. Nijland Lid

Beloningsbeleid

Het bestuur betstaat volledig uit vrijwilligers die voor hun bestuurswerk geen financiële vergoeding ontvangen.
De professionele instructeurs ontvangen net als de bedrijfsleider een passende financiële vergoeding in de vorm van salaris.

Jaarcijfers

Het aantal bij de SPG betrokken vrijwilligers inclusief het bestuur bedraagt per 1 januari 2021 125.

Contact- en adresgegevens

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten
Van Nijenrodestraat 25
2597 RJ Den Haag

RSIN nummer 0028-70-204

Doneer nu via iDeal

Winkelwagen

Over ons

In principe kan iedereen leren paardrijden en leren omgaan met paarden en pony’s. Paardrijden is geen krachtsport, hoewel vele spieren in het lichaam aan het werk worden gezet. Ook oude, jonge, lange, korte, bange, overmoedige, valide én invalide mensen kunnen paardrijden.

Met extra begeleiding en toepassingen zijn gehandicapten ook goed in staat om dat te leren. Fysiotherapeuten kennen grote waarde toe aan het paardrijden voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. De spieren worden soepeler, vele verschillende klachten kunnen worden verlicht door een regelmatige tocht te paard. Maar ook mensen met andere aandoeningen als autisme, angsten, ADHD/ADD, psychiatrische klachten, visueel gehandicapten, e.d., hebben baat bij paardrijden!

De ruiter wordt op een manier vervoerd waarbij hij/zij zelf een groot aandeel heeft. En dat maakt het rijden te paard een geweldige ervaring.

De Paarden

Op de Madurodam Manege staan paarden en pony’s die gedurende zes dagen in de week belangrijk werk doen. De paarden en pony’s zijn speciaal uitgezocht op hun karakter, gedrag en beweging. Dat wil niet zeggen dat deze paarden altijd braaf zijn, want een paard blijft een vluchtdier en ook de paarden en pony’s van de Madurodam Manege kunnen schrikken. Zonder deze bijzondere paarden en pony’s zou de Madurodam Manege niet kunnen! Daarom zorgen we ook goed voor ze door veel afwisselende werkzaamheden te bieden: sociaal contact (door ’s ochtends de paarden met elkaar in de bak te laten staan), fijne zomervakantie in de wei, longeren, ritten naar de duinen en het strand, etc.

Niet alle paarden kunnen bij ons blijven, maar om ze niet te vergeten hebben zij hun eigen podium. Klik hier om naar de oudgedienden te gaan.

Voorzieningen

De Stichting mag trots zijn op haar Madurodam Manege. De voorzieningen zijn zo gemaakt dat de ruiters veilig en respectvol op het paard kunnen stappen zonder dat er aan alle kanten aan ze “geplukt” hoeft te worden.

De Manegebak

Voorzieningen - Manege bak - Madurodam Manege

De manege bak heeft een goed verzorgde bodem die dagelijks wordt geëgd en waarvan de mest gedurende de dag geregeld wordt verwijderd. De safety walls zijn voorzien van manege letters welke allemaal zijn aangepast met aansprekende afbeeldingen voor de doelgroep die in deze manege rijdt.

Verhuur

De manege kan worden gehuurd voor diverse activiteiten. Of uw activiteit geschikt is en beschikbaar op de gewensten dagen en tijden kan worden besproken met de beheerder. Neem contact op met de beheerder via het contactformulier.

De Brug

We hebben een speciale brug waar de ruiters met hun rolstoel oprijden of op kunnen lopen, zodat ze vanuit die positie gemakkelijker op hun pony kunnen komen.

De Lift

Voorzieningen - de lift - Madurodam Manege

Een knap staaltje van techniek is een elektronische katrol, die de ruiters in een soort hangmat boven de rug van het paard brengt en vervolgens voorzichtig laat zakken zodat de ruiter heel zachtjes en beheerst op de rug van ‘hun’ paard landen.

De Kantine

De pas opgeknapte kantine met een mooie keuken welke alle benodigde apparatuur bevat is op te splitsen in twee delen. Het ene deel wordt dagelijks gebruikt door de vrijwilligers en ruiters om pauze te houden. Hier zijn ook twee toiletgroepen aanwezig voor de dames en de heren.

Het andere deel bevat een bar en een complete keuken, van alle gemakken voorzien, en een mooie bar.

Verhuur

De kantine is geschikt voor kleine groepen van 30 tot 40 personen en kleinschalige feestjes zonder harde muziek. De kantine wordt altijd verhuurd met een beheerder die opent, afsluit en de bar bedient. Voor meer informatie en planning kunt u contact met ons opnemen met ons via het contactformulier.

Geschiedenis

HOE BEGON HET NU ALLEMAAL…

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten is niet van vandaag of gisteren, eigenlijk veel meer van eergisteren. De Stichting bestaat al sinds 1965.
Het begon allemaal met mevrouw De Mol van Otterloo, al vanaf het prille begin bij de Stichting betrokken. Zijzelf was vóór 1965 als fysiotherapeute in Engeland werkzaam, waar zij in aanraking kwam met paardrijden voor gehandicapten. Eenmaal terug in Nederland en nog steeds werkzaam in de gehandicaptenzorg, was zij dan ook gemakkelijk enthousiast te krijgen voor het idee ook hier iets dergelijks op poten te zetten.

Het begin was bescheiden. Er was geen eigen accommodatie, geen ruimte, geen pony’s, maar wel veel gedrevenheid, ideeën en doorzettingsvermogen. Het begon allemaal met twee groepjes van zes leerlingen op de Haagse Manege Berestein, die een paar pony’s in gebruik gaf.
Ook de Koninklijke Stallen stonden heel positief tegenover het idee ‘paardrijden voor gehandicapten’ en boden hulp waar dat maar nodig was. Het enthousiasme groeide, net zoals het aantal aanmeldingen. Daarmee nam ook de behoefte aan een eigen locatie toe.

Redder in de nood was Stichting Miniatuurstad Madurodam, die in 1967 de manege schonk; de gemeente gaf vervolgens toestemming tot de bouw hiervan op een terrein in de Bosjes van Pex. Een terrein dat heel geschikt was, niet alleen door de prachtige ligging en de mogelijkheden volop gebruik te maken van de omliggende bosjes en het duingebied aan de overkant, maar ook omdat er al een kleinschalige manege op een gedeelte van het terrein gevestigd was, en dus tevens een aantal faciliteiten, zoals een buitenmanege, waarvan ook de Stichting gebruik kon maken.

De eerste eigen pony’s graasden op een stukje land in de nabijgelegen duinen en werden speciaal voor de lessen naar de manege gehaald.

Stagiaires

Op de Madurodam Manege zijn er het hele jaar door stagiaires te vinden van diverse opleidingen (zoals dierenverzorging, paardenhouderij, sociaal-pedagogisch werk, e.d.). Ook maatschappelijke stagiaires hebben een mogelijkheid om mee te draaien met het vak “therapeutisch paardrijden”.

Wil je stage bij ons lopen, stuur dan eerst even een mailtje via het contactformulier naar ons toe. Vermeld hierin welke opleiding je volgt, om welke stage het gaat, hoe lang de stage duurt, hoe oud je bent en een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Daarnaast vragen we je dan in één van de weken erna contact op te nemen met de manege voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Wij zijn een SBB-erkend leerbedrijf en hebben erkenning voor de volgende kwalificaties:

 • Bedrijfsleider paardensport en -houderij (4)
 • Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij (3)
 • Instructeur paardensport en -houderij (4) 
 • Dierenarts assistent paraveterinair (4) 
 • Vakexpert veehouderij (4) 
 • Vakbekwaam medewerker dierverzorging (3)  
 • Medewerker dierverzorging (2)  
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4)
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4)
 • Coördinator sport- en bewegingsagogie (4) 
 • Sport- en bewegingsleider (3)
 • Begeleider gehandicaptenzorg (3)
 • Begeleider specifieke doelgroepen (3)

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten (ANBI)

Algemeen

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten is opgericht op 7 april 1965 te Den Haag. De Stichting heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen van de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De stichting heeft een ANBI status en is bij de belastingdienst bekend onder RSIN nummer 0028-70-204.

Het doel van de stichting is:

Op 12 februari 2019 heeft er een statutaire wijziging plaats gevonden met als doel de statuten aan te passen naar de huidige tijd. De statuten dateerden nog uit 1965.

De SPG heeft als doel:

 1. het bevorderen van en het mogelijk maken van het paard- en ponyrijden door mensen met een beperking;
 2. het in stand houden van de Madurodam Manege ten einde ruiters in de gelegenheid te stellen daar – met name therapeutisch – te kunnen paardrijden;

en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De SPG heeft in beginsel een onbeperkte levensduur en zal haar activiteiten blijven uitoefenen zolang het vermogen de Stichting in staat stelt de statutaire doelstelling te realiseren.

De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

 1. het inzetten van goed opgeleid en deskundig, gediplomeerd personeel;
 2. de Madurodam manege zodanig in te richten en te onderhouden, dat deze veilig en geschikt
  is de doelgroepen te bedienen;
 3. vrijwilligers, al dan niet met een beperking, in te zetten hun bijdrage te leveren aan het in
  alle opzichten goed functioneren van de stichting;
 4. de richtlijnen en adviezen van de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten te volgen;
 5. bij het uitoefenen van de werkzaamheden van de stichting gezaghebbende richtlijnen op
  medisch, paramedisch, organisatorisch en hippisch gebied in acht te nemen;
 6. te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van gezondheidszorg, veiligheid en
  paardenwelzijn;
 7. een zodanig financieel beleid te voeren, dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd
  wordt;
 8. samen te werken met instellingen en organisaties zonder winstoogmerk met een
  gelijksoortig doel;
 9. het (doen) verrichten van alle verdere handelingen, welke voor het doel van de stichting
  bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventuele winst kan uitsluitend aangewend worden ten
bate van het algemeen maatschappelijk belang.

Beleidsplan 2021 – 2025

Op basis van de evaluatie van de voorgaande periode en haar toekomstvisie heeft het bestuur voor de periode 2021 – 2025 een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan zijn 5 speerpunten benoemd en wel de volgende:

 1. Uitbreiding van de lessen voor mensen met een beperking;
 2. Het wegwerken van de wachtlijst;
 3. Professionalisering van de bedrijfsvoering;
 4. Werven van nieuwe doelgroepen;
 5. Het verder verbeteren welzijn van de paarden.

Deze speerpunten willen wij met invulling geven door de volgende activiteiten:

Ad a.
Door het vrijkomen van uren kunnen er meer lessen ingepland worden. De huidige situatie is dat de beschikbare tijd waarop de rijhal ‘vrij is’ niet optimaal gebruikt wordt voor de lessen. Doelstelling is om de rijhal optimaal in te zetten voor lessen voor onze doelgroep.

Ad b.
De wachtlijst moet z.s.m. worden ingekort door meer lessen te gaan geven en de lessen die nog niet vol zijn te vullen. Hierbij rekening houdend met de maximale belastbaarheid van onze paarden en pony’s. Doelstelling is om aan het eind van de beleidsperiode geen wachtlijst meer te hebben.

Ad c.
Door het op orde maken van de basiskwaliteit van onze dienstverlening, het opzetten van een heldere organisatiestructuur met duidelijke lijnen ten aanzien van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en communicatie, het zoveel mogelijk automatiseren van het administratieve organisatie en het bijscholen van instructrices en vrijwilligers.

Ad d.
Om te zorgen voor continuïteit van de stichting is het belangrijk om nieuwe doelgroepen te werven naast de reeds bestaande doelgroep. Op de tijden dat de stichting geen lessen verzorgd voor haar doelgroep is de accommodatie, incl. de paarden, inzetbaar voor aanpalende activiteiten.

Doelstelling is om de accommodatie, incl. de paarden, zodanig in te zetten dat de aanpalende activiteiten een realistische financiële bijdrage leveren ten behoeve van de exploitatie.

Ad e.
Het welzijn van de paarden is voor ons zeer belangrijk. Zij zijn ons ‘kapitaal’ want als wij geen paarden hebben kunnen wij onze missie niet tot uitvoer brengen. Wij zorgen ervoor dat zij een optimale verzorging hebben, wij hebben veel aandacht voor het sociale welzijn van de paarden maar zeker ook de fysieke. Het fysieke welzijn doen wij o.a. door het monitoren van de werkbelasting van de paarden. Daarnaast blijven wij Wet- en regelgeving volgen zodat wij tijdig kunnen anticiperen op eventuele wetswijzigingen waar wij mee te maken kunnen krijgen.

Overzicht recente activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan uit het geven van paardrijles aan zowel volwassenen en kinderen met een beperking alsook aan valide volwassenen en kinderen. Daarnaast wordt de binnenbak op reguliere basis verhuurt aan derden waarbij het afhankelijk is van de activiteit of zij ook een of meerdere paarden huren. Deze activiteiten bestaan o.a. uit het coachen met paarden, het geven van privélessen aan ruiters, etc.

Inkomsten en Fondsenwerving

Om aan de doelstelling van de SPG te kunnen voldoen heeft de SPG financiële middelen nodig. De SPG verkrijgt deze middelen op verschillende manieren en wel de volgende:

 1. Lesgelden van ruiters;
 2. Bijdragen van personen en instellingen;
 3. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
 4. Donaties van vermogensfondsen;
 5. Sponsorgelden;
 6. Subsidie gemeente Den Haag;
 7. Alle overige inkomsten.

Onder overige inkomsten worden o.a. de inkomsten uit verhuur van de binnenmanege aan derden gerekend.

Uitgaven

De uitgaven van de stichting bestaan uit de exploitatiekosten. Onder deze exploitatiekosten vallen onder andere de personele lasten, de onderhoudskosten van de paarden en de huisvestingskosten. Uiteraard zijn er ook grote onderhoudskosten waarbij dit is te splitsen in kleine, dagelijkse onderhoudskosten als wel groot onderhoud. Voor het groot onderhoud benoemen wij projecten zodat gelden verkregen van derden toegewezen kunnen worden aan het betreffende project en niet ingezet wordt voor de dagelijkse exploitatie.

Bestuurssamenstelling

NAAM FUNCTIE
De heer G.E. Wassenaar Voorzitter
De heer W. van der Marel Penningmeester
Mevrouw Y. Visser Secretaris
De heer J.W.M. Borgsteede Vicevoorzitter
D.J. Bergkotte Lid
G.C. Penders Lid
G. Nijland Lid

Beloningsbeleid

Het bestuur betstaat volledig uit vrijwilligers die voor hun bestuurswerk geen financiële vergoeding ontvangen.
De professionele instructeurs ontvangen net als de bedrijfsleider een passende financiële vergoeding in de vorm van salaris.

Jaarcijfers

Het aantal bij de SPG betrokken vrijwilligers inclusief het bestuur bedraagt per 1 januari 2021 125.

Contact- en adresgegevens

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten
Van Nijenrodestraat 25
2597 RJ Den Haag

RSIN nummer 0028-70-204